Struktuurne konstellatsioon on töö kliendi sisemiste, väliste ja metatasandi osadega, kliendi enda suhestatus ja emotsioonide blokeeringute vabastamine ja tervendamine.
Hind 150.00€, paaridele 200.00€ Kestvus 1,5 tundi.

Kui võrrelda struktuurset konstellatsiooni perekonstellatsiooniga, siis põhiline erinevus seisneb selles, et asendajaid ei määrata mitte kliendi perekonnaliikmetele, vaid tema enda nn sisemistele osadele. Ka kliendi asendaja ei esinda mitte tervet kliendi isiksust, vaid ainult teatud osa sellest, mingit kindlat rolli (mina kui spetsialist; mina kui tütar jne). Küsimus, mis kliendile muret valmistab, lammutatakse väiksemateks struktuurseteks osadeks ja neile osadele määratakse asendajad, kelle omavahelisi suhteid konstellatsiooniväljal uuritakse. Struktuurne konstellatsioon annab inimesele võimaluse näha ennast ja oma probleemi teise nurga alt. See töö võimaldab luua uue sisemise (alateadliku) struktuuri, kus probleemi lahenemine on võimalik.

Kliendikesksetel struktuursetel konstellatsioonidel on üsna täpselt ära määratud ülesehitus, st et juba töö alguses on teada, millised elemendid väljale paigutatakse. Üks kasutatavamaid on näiteks probleemi-lahenduse konstellatsioon, kus asendajad määratakse kliendi fookusele, probleemile ja lahendusele.

Struktuursete konstellatsioonide hulka kuuluvad veel näiteks varjatud teema, eesmärgile lähenemise, lahenduse e ime, kehaosade, sümptomi, trauma, aga ka muinasjutu ja unenäo konstellatsioonid.

Puhtalt struktuurseid konstellatsioone tehakse siiski harva, sest enamasti ilmneb ka struktuursetes töödes mingi isiklik või perekondlik kontekst. See on võimalik väljalt n-ö kõrvale tõsta, aga siis on kliendil hiljem vaja sellega siiski tööd teha, et soovitud eesmärk saavutada. Samas on väga levinud võte lisada perekonstellatsiooni mõni struktuurne e ebaisikuline element (nt aeg, armastus, sõda, saatus jne).

Mõistuseinimestele võib struktuurne töö palju paremini sobida kui traditsiooniline perekonstellatsioon. See on hea tööriist ka siis, kui ei soovita minevikus kaevata (või kui seda on juba väga palju tehtud) või kui probleemse olukorra ongi inimene ise n-ö konstrueerinud. Samuti võib olla väga kasulik alustada just struktuurse konstellatsiooniga, kui inimene otsib väljapääsu väga keerulisest olukorrast.